Betingelser for iGroups.io


Dette er betingelserne for at bruge servicen som udbydes på https://igroups.io. Ved at bruge vores hjemmeside accepterer du følgende vilkår


1. Generelt

1.1 Brugeren skal oplyse korrekte og aktuelle oplysninger i sin profil

1.2 Brugeren skal indtaste en gyldig email adresse

1.3 Brugeren skal acceptere brugen af cookies jvf. vores Cookie politik


2. Personlige oplysninger

2.1 Brugeren accepterer at igroups.io må fremsende relevant information til din email adresse, medmindre dette fravælges under indstillinger

2.2 Behandling af personoplysninger sker i overensstemmelse med god databehandlingsskik og gældende lovgivning

2.3 iGroups.io videregiver ikke personlige oplysninger til 3. part


3. Tilføjelse af materiale til igroups.io

3.1 Brugeren må ikke ikke tilføje informationer/materiale, der skønnes at være i strid med gældende lovgivning

3.2 Brugeren skal have brugsretten til uploadede materialer såsom filer, billeder og lignende


4. Yderligere bemærkninger

4.1 Såfremt brugeren ikke overholder de til enhver tid gældende regler, kan igroups.io lukke for brugerens profil uden varsel og købte tillægsydelser refunderes ikke

4.2 iGroups.io forbeholder sig retten til at ændre vilkårene for brugen af igroups.io, med øjeblikkelig ikræftræden gældende for både nye og eksisterende medlemmer

4.3 iGroups.io forbeholder sig retten til enhver tid at ændre på hjemmesidens features og udbud


5. Ansvarsfraskrivelse

5.1 iGroups.io påtager sig ikke noget ansvar for indholdet i de oprettede grupper

5.2 iGroups.io forsøger så vidt muligt at sikre sig mod virus, programfejl og hacking, men fraskriver sig ethvert ansvar for skader forårsaget direkte eller indirekte af denne hjemmeside

5.3 iGroups.io påtager sig ikke ansvar over for, at 3. person opnår uretmæssig adgang til gemte persondata fra denne hjemmeside

5.4 iGroups.io er et åbent system og kan derfor ikke gøres ansvarlig for brugernes tilføjelse af informationer/materiale, som måtte krænke tredjemands rettigheder


Skulle du stadig søge mere information eller skulle du have nogle spørgsmål til ovenstående, er du velkommen til at kontakte os.